Alles wat u moet weten

Algemene Voorwaarden

1.0 Nieuwe klanten

1.1 Nieuwe klanten dienen te betalen alvorens de levering van goederen en diensten wordt volbracht. Een voorschot van 30% alvorens aanvang van het project en de overige 70% bij vervollediging van het project, alvorens de overdracht. Voor projecten gespreid over meedere weken/maanden zal een voorschot van 50% worden gevraagd, gecombineerd met tussentijdse betalingen.

1.2 Voorschotten zijn niet-restitueerbaar.

2.0 Betalingen

2.1 Op alle facturen zijn onze betalingsvoorwaarden van 10 dagen van toepassing.

2.2 Indien de betaling niet binnen 10 dagen wordt volbracht en er geen alternatieve regelingen zijn getroffen, kan verdere dienstverlening worden beperkt totdat de openstaande facturen volledig zijn betaald.

3.0 Vooruitbetalingen voor grotere projecten

3.1 In geval van websiteprojecten of andere grote projecten, zullen we de klant verzoeken dat een vooruitbetalingsregeling wordt overeengekomen.

3.2 Betaling wordt verzocht op vooraf bepaalde milestones waar goedkeuringen vereist zijn voor voltooide werkzaamheden.

4.0 Projectvertragingen

4.1 Als een project om welke reden dan ook langer dan 14 dagen wordt vertraagd of uitgesteld, behoudt Manillion Enterprise zich het recht voor om alle betalingen, kosten en goederen of diensten die Manillion Enterprise namens de klant heeft gemaakt of aangekocht tot het moment waarop de vertraging optreedt, te innen. Alle werkzaamheden blijven eigendom van Manillion Enterprise totdat het project volledig is voltooid en volledig is betaald.

4.2 De klant is verantwoordelijk voor het schriftelijk adviseren van Manillion Enterprise over vertragingen van meer dan 14 dagen, voor elk project.

4.3 Als een project door de klant wordt uitgesteld voor een periode van meer dan 14 dagen, kunnen rentekosten van toepassing zijn tegen een tarief van 10%/week voor het saldo van de projectwaarde die nog openstaat.

5.0 Offertes

5.1 Alle offertes zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen vanaf de datum van de prijsopgave. Na deze periode behoudt Manillion Enterprise zich het recht voor om de offerte en bijbehorende kosten te herzien en kan een nieuwe offerte vereist zijn.

5.2 Om ervoor te zorgen dat een opdracht of project die in de offerte wordt beschreven, wordt aangevat, dient de offerte ondertekend en gedateerd te worden door een geautoriseerde vertegenwoordiger van het bedrijf, waarna deze per e-mail of per gewone post teruggestuurd dient te worden naar Manillion Enterprise.

5.3 Zodra de offerte is geaccepteerd en een opdracht is voltooid, gaat de klant akkoord met de betalingsvoorwaarden van Manillion Enterprise en is hij aansprakelijk voor aanbetalingen en vooruitbetalingen zoals gespecificeerd.

6.0 Artwork-bestanden, eigendom en Intelectuele Eigendom

6.1 Tenzij anders vermeld of overeengekomen, blijven alle creatieve concepten en illustraties het intellectuele eigendom van Manillion Enterprise.

6.2 Ons beleid is om definitieve illustraties te leveren in de vorm van PDF voor afdrukken, EPS voor logo’s of HTML en JPEG’s voor internet om aan de verstrekte opdracht te voldoen. Dit omvat niet het leveren van onbewerkte artworkbestanden aan de klant op enig moment vóór of na voltooiing van het project. Ruwe artworkbestanden kunnen informatie bevatten over technieken die uniek zijn voor onze studio en maken deel uit van ons serviceaanbod dat anders is dan onze concurrenten en zodoende beschermd is.

6.3 Als de opdrachtgever ruwe artworkbestanden nodig heeft, moet de vereiste in een schriftelijke verklaring worden vermeld alvorens het project wordt aangevat, voltooid en opgeleverd. Een extra vergoeding zal hiervoor worden aangerekend.

6.4 Manillion Enterprise kan alsnog overwegen om bestanden aan de klant te leveren nadat het project is voltooid. Mogelijk zijn er extra kosten van toepassing.

6.5 Manillion Enterprise behoudt zich het recht voor om geen ruwe artworkbestanden aan te leveren.

6.6 Lettertypen bevatten individuele copyright- en licentievoorwaarden. Op geen enkel moment mogen lettertypen aan de klant worden verstrekt om welke reden dan ook die inbreuk maken op de auteursrecht- of licentievoorwaarden. Klanten kunnen om lettertypen vragen als het lettertype namens hen speciaal voor een project is aangeschaft.

7.0 Website ondersteunings- en onderhoudsbeleid

7.1 De garantieperiode voor alle websites is 3 maanden. Gedurende deze periode zal Manillion Enterprise alle problemen en fouten kosteloos herstellen. Standaardtarieven zijn daarna van toepassing, tenzij een onderhoudscontract voor een bepaalde periode is afgesloten.

7.2 Browserondersteuning: We zorgen voor ondersteuning op de huidige en vorige grote release van Chrome, Firefox en Safari op voortschrijdende basis. Telkens wanneer een nieuwe versie wordt uitgebracht, zorgen we voor ondersteuning van de update en stoppen we met de ondersteuning van de op twee na oudste versie.

7.3 Wanneer u websitehosting bij ons koopt samen met een Website Onderhoudspakket waarin ondersteuning is inbegrepen, biedt Manillion Enterprise u het volgende: hulp bij het gebruik van het CMS van uw website, hulp bij het maken van e-mailaccounts, informatie over het instellen van e-mails op uw computer, hulp met het instellen van e-mails op uw computer, 24/7 monitoring van de webserver, onmiddellijke aandacht voor serverproblemen wanneer deze zich voordoen, updates over de voortgang van het onderhoud, indien nodig.

Scroll naar boven